Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Naděje se nenaplňují

Rok se s rokem schází a opět nastává čas bilancování a hodnocení. Osobní bilance jsou věcí každého z nás. Já se chci uplynulému období věnovat z hlediska obnovitelných zdrojů energie v České republice. A hodnocení to bude radostné a povzbudivé…

Kategorie: Nezařazené

Elektrárna ve znamení budoucnosti

Zemědělský podnik Agras Želatovice, a. s., hospodaří na výměře asi 2700 ha zemědělské půdy v katastrech jedenácti obcí východně od Přerova. Hospodaření je úspěšné, ale vývoj na trhu nutí zemědělské podniky diverzifikovat výrobu a hledat další zdroje příjmů. V Agrasu se rozhodli pro stavbu velké bioplynové stanice.

Kategorie: Nezařazené

Perspektivní jsou zelené technologie

V posledních týdnech je v naší energetice docela horko: Vláda kritizovala rozhodnutí Německa uzavřít jaderné elektrárny. Za pochodu se mění pravidla podpory obnovitelných zdrojů. Připravuje se nová energetickou koncepce. A předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení ČR byl zvolen Mirek Topolánek…

Kategorie: Nezařazené

Tepelná čerpadla i pro bytové domy

Lidé si již pomalu začínají zvykat, že tepelná čerpadla (TČ) jsou plnohodnotnou alternativou k jakémukoliv jinému zdroji tepla. Relativně málo rozšířená jsou dosud v bytových domech. I zde se již trh začíná dávat do pohybu a stále více majitelů bytů, sdružených v společenství vlastníků či v bytových družstvech, se rozhoduje...

Kategorie: Nezařazené

Přínosy i bariéry

Poslanecká sněmovna v květnu schválila novelu energetického zákona. Výsledné znění lze považovat za celkem přijatelný kompromis. Hlavní nedostatky původního vládního návrhu se podařilo odstranit, některá sporná ustanovení ale v zákoně přesto zůstala.

Kategorie: Nezařazené

Rozhoduje se o podílu biomasy na výrobě tepla

Aktuálním tématem na naší politické scéně je možnost prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Zastánci argumentují hlavně naléhavou potřebou uhlí pro velké teplárny. Odpůrci poukazují na ekologické škody a navrhují jiné scénáře. A obě strany se snaží svá řešení zasadit do energetické koncepce České republiky. ...

Kategorie: Nezařazené