Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Marný boj s větrníky

Podle dobře informovaných zdrojů se současná vládní koalice, prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu, chystá „zatočit“ s celým oborem obnovitelných zdrojů energie. Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích, na kterém se údajně již shodla pracovní komise, složená i ze zástupců dalších úřadů a institucí včetně ministerstva financí, obsahuje pět zásadních opatření.

Kategorie: Nezařazené

Výhodou zemědělců je dostupnost energetické biomasy

Další využívání obnovitelných zdrojů energie v českém zemědělství je nyní ve stádiu diskuse. Hodnotí se biopaliva, lidé kritizují fotovoltaiku na půdě a vláda omezuje dotační podpory. V Bruselu se mezitím připravuje změna společné zemědělské politiky – a otázka zní: Zůstane v našem zemědělství místo pro energetickou biomasu, bioplyn a biopaliva?

Kategorie: Nezařazené

Máme nového prezidenta

Tak máme nového prezidenta. Miloši Zemanovi samozřejmě blahopřeji. Ale mohu s čistým svědomím blahopřát i všem čtenářům našeho časopisu o obnovitelných zdrojích energie? Některé veřejně prezentované názory občana a politika Miloše Zemana na ochranu přírody a občanské aktivity lze totiž označit, mírně řečeno, za nevstřícné. Nevládní organizace Hnutí Duha to...

Kategorie: Nezařazené

Koho volit?

Noví krajští zastupitelé již zahájili vyjednávání o povolebních koalicích. Ty pak budou čtyři roky rozhodovat o regionálních záležitostech, včetně energetiky. A když nenaplní očekávání voličů? Pak se opět objeví tradiční otázka: koho příště zvolit?

Kategorie: Nezařazené

Kombinace místních zdrojů s technologiemi

V minulém čísle Energie 21 jsme čtenářům představili čtrnáct svazů, asociací a sdružení, jejichž činnost nějak souvisí s obnovitelnými zdroji energie a čistými technologiemi. Mezitím se na scéně objevila další organizace: Aliance pro energetickou soběstačnost. ...

Kategorie: Nezařazené

Máme podporovat podporu?

Energetický regulační úřad připravuje zastavení podpory obnovitelných zdrojů energie. Podpora má být zastavena u nově postavených zdrojů od roku 2014. Plán ERÚ je problematický z hlediska legislativy i zdůvodnění. Ale na druhé straně vyvolal novou diskusi o potřebnosti dotací. A diskuse není nikdy dost.

Kategorie: Nezařazené

V jednotě je síla

Obnovitelné zdroje energie se již staly významnou součástí našeho energetického mixu. V současnosti jsou sice podporovány, ale brzy budou konkurovat fosilním zdrojům i bez dotací. Aby se tak stalo co nejdříve, musí zastánci OZE společně prosazovat své zájmy. K tomu slouží asociace, sdružení a svazy. ...

Kategorie: Nezařazené