Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Rozvoj geotermální energetiky v Německu

Mezi energetické obory, které by mohly v blízké budoucnosti prožít svou renezanci, patří také geotermie, tedy získávání elektřiny a tepla z geotermické energie zemské kůry. Z hlediska lidských měřítek je geotermální energetický potenciál nevyčerpatelný, podobně jako energie Slunce, neboť je průběžně doplňován např. rozpadem radioaktivních látek v podzemí. Není proto...

Kategorie: Geotermální zdroje

Británie snižuje závislost na fosilech

Závislost britské ekonomiky na uhlí, ropě a plynu klesla během posledních šesti let o 12 procent. Potvrdila to zpráva oficiální komise ekonomů, technických expertů a vědců, která dohlíží na naplňování přelomového britského zákona. Ten ukládá ministrům, aby zajistili, že se země bude postupně zbavovat své závislosti na fosilních palivech.

Kategorie: Energetické zdroje

Parametry tepelného čerpadla

Stále častěji se na trhu objevují vysokoteplotní tepelná čerpadla typu vzduch-voda. Vysokoteplotní tepelné čerpadlo je oproti nízkoteplotním zařízením dražší zhruba o 50 %, můžete jej však hospodárně a komfortně provozovat ve stávajícím otopném systému bez nutnosti výměny radiátorů, navíc vám ohřeje vodu až na 80 °C. Při koupi vysokoteplotního tepelného...

Kategorie: Geotermální zdroje

Energetické naděje cukrového ostrova

Pokud si chcete připomenout „staré dobré časy“, jeďte na Kubu, jednu z posledních bašt socialismu. Socialistické je zde i hospodaření s energetickým mixem: Zatímco životní energie mají Kubánci na rozdávání, s tou klasickou na tom „cukrový ostrov“ tak dobře není. Obrovský je zde potenciál obnovitelných zdrojů, ale jeho využití je...

Kategorie: Energetické zdroje

Sušárna ohřívá vzduch energií z bioplynu

V souvislosti s omezením dotací na výroby bioplynu hledají majitelé bioplynových stanic cesty k zvýšení efektivity provozu. Důležité je zejména využití tepla z kogenerační jednotky. Dosud se využívalo hlavně k vytápění, ale stále více se uplatňuje i v technologiích, například v posklizňových linkách k sušení plodin. K tomu účelu již...

Kategorie: Bioplyn

Odvětví biopaliv získá stabilitu

Vláda schválila dokument Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015–2020. Cílem programu je zajistit do roku 2020 alespoň 10% podíl obnovitelné energie v dopravě a 6% snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Dokument představuje důležitý rámec pro zachování stability odvětví výroby biopaliv a jeho...

Kategorie: Biopaliva

Posouzení řešení důsledků solárního odvodu

V tomto roce i v letech předchozích bylo ve správním a ústavním soudnictví vydáno poměrně značné množství rozhodnutí, vztahujících se ke snahám o řešení negativních důsledků zavedení odvodu ze slunečního záření, reagujících na názor Ústavního soudu v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ze dne 15. 5. 2012, že tento...

Kategorie: Sluneční energie

Úsporné konstrukce pro kanceláře i domy

Věta, že nejlepší energie v domě je ta, která se nespotřebuje, se již téměř stala frází. Ale to nic neubírá na její pravdivosti. Efektivní spotřeba energií a směřování k soběstačnosti získává na důležitosti i v souvislosti s krizí na Ukrajině a možném ohrožení dodávek z Ruska.

Kategorie: Úspory energie

Bioplyn zvyšuje efektivitu farmy

Na začátku projektu stála výstavba bioplynové stanice. Její provozovatelé však kromě elektrické energie využívají i odpadní teplo. Tím se výrazně zvýší efektivita podniku. To bylo mimo jiné důvodem pro vybudování hotelu Na farmě v Choťovicích u Žehuně, který byl napojen právě na toto zařízení. Uvedl to předseda Svazu chovatelů holštýnského...

Kategorie: Bioplyn

Zelená chémia 1 – biomasa a jej potenciál

Biomasa je jedna z najdôležitejších obnoviteľných surovín, ktorá pri trvalo-udržateľnom rozvoji predstavuje nevyčerpateľný zdroj pre „zelenú chémiu“. Sacharidický podiel nachádzajúci sa v biomase je môžné získať, spracovať a využiť viacerými chemickými alebo biochemickými procesmi. Aplikáciou procesov zelenej chémie je možné získať z biomasy potencionálne zdroje surovín, ktoré môžu byť základom...

Kategorie: Biomasa