Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Odpad jako zdroj surovin i energie

Zpětný odběr výrobků jako prevence vzniku odpadu. To je hlavní téma pátého ročníku Semináře nejen pro "zelené firmy", který se letos koná 23. října v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci se v rámci semináře zaměří nejen na problematiku opětovného použití odpadu, ale také na jeho další materiálové...

Kategorie: Odpadové hospodářství

Víc peněz na obnovitelné zdroje

V prvním pololetí letošního roku šlo na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) více peněz než vloni za stejné období. Vyplývá to z údajů Operátora trhu s elektřinou (OTE). Zatímco loni bylo za prvních šest měsíců vyplaceno 18,1 miliardy korun, letos dosáhla částka 21,7 miliardy korun. Drtivá většina nově postavených výroben...

Kategorie: Energetické zdroje

Jak snížit náklady na provoz domu

Je prokazatelné, že ve většině lokalit na území České republiky každoročně dochází ke zdražování dodávek tepla. Průměrné zdražení v roce 2013 bylo 4,7 %. K jednomu z nejvyšších došlo v Plzni, kde nárůst cen dosáhl 16 %. Průměrná cena 1 GJ tepla v České republice pro rok 2013 činila 594...

Kategorie: Geotermální zdroje

Poloha bytu a dodávka teplej vody

V súčasnosti sa pri meraní a rozpočítavaní nákladov za odber teplej vody zohľadňuje len odobraté množstvo teplej vody a nie teplota dodanej vody. Z tohto dôvodu vznikajú pri rozpočítavaní nákladov na teplú vodu značné rozdiely. Článok opisuje náklady jednotlivých domácností v bytovom dome za spotrebovanú teplú vodu v závislosti od...

Kategorie: Úspory energie

Tepelné čerpadlo s plynovým kotlem

Společnost ROTEX uvedla na český trh hybridní tepelné čerpadlo ROTEX HPU, které v sobě kombinuje technologii tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle. Díky této kombinaci může pracovat velmi úsporně za všech povětrnostních podmínek, tedy i v mrazech, kdy běžná tepelná čerpadla typu vzduch-voda již nejsou tolik efektivní. Zařízení se postará...

Kategorie: Geotermální zdroje

Využití plynu v dopravě je na vzestupu

Stlačený zemní plyn (CNG) pohání v ČR k dnešnímu dni zhruba 7500 vozidel a stává se u českých motoristů stále oblíbenějším alternativním palivem. CNG se stává reálnou volbou i v případě, kdy majitelé uvažují o výměně stávajícího automobilu. V článku přinášíme zajímavé statistiky o CNG v tuzemsku a příklad projektu...

Kategorie: Alternativní zdroje

Nová konstrukce plochého vakuového solárního kolektoru

Příspěvek ukazuje na možnosti zvýšení efektivity plochého solárního kolektoru využívajícího ploché vakuové dvojsklo jako krycí zasklení. Výsledky teoretického modelování ukazují, že v případě použití pokročilého vakuového dvojskla se speciálním nízkoemisivním povlakem (emisivita 20 %, propustnost slunečního záření 80 %) je možné dosáhnout parametrů účinnosti významně převyšujících hodnoty běžné u trubkových...

Kategorie: Sluneční energie

Zařízení pro spalování odpadů s malou kapacitou

Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) s malou roční zpracovatelskou kapacitou (tzn. zhruba pod 20 kt/rok) nejsou odbornou veřejností považována za ekonomicky udržitelná. Obvyklým argumentem jsou podstatně vyšší měrné investiční a provozní náklady ve srovnání s jednotkami vyšších kapacit. Existují však projekty, kde to neplatí. Jedním z nich je ZEVO...

Kategorie: Odpadové hospodářství

Kvalita dřevěného uhlí

V současné době je populární zahradní grilování a připravování různých pokrmů na barbecue. Pro grilování se jako palivo obvykle používá buď dřevěné uhlí, nebo brikety připravované z dřevěného uhlí. Jak se v šíři těchto výrobků orientovat a vybrat ten, jenž nezkazí připravované jídlo ani neohrozí zdraví člověka? ...

Kategorie: Biomasa