Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Vláda schválila zastropování cen energií

Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Pomůže tak s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také malým a středním podnikatelům, vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům. Vláda také zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro příští...

Kategorie: Legislativa

Obce mohou lépe hospodařit s vodou

Poliklinika, obecní úřad nebo školy budou šetřit na energiích, obce budou zasakovat srážkovou vodu na parkovacích plochách nebo lépe hospodařit s dešťovkou. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dvě stovky projektů s dotací v celkovém objemu 800 milionů korun. Obce peníze použijí na energetické úspory u svých budov, na lepší...

Kategorie: Vodní zdroje

Nejistoty pro průmysl trvají

Závěry jednání mimořádné Rady pro energetiku (dostupné například zde) odpovídají již známým předběžným informacím. „Závěry rady ničím pozitivně nepřekvapily a pro průmysl jistotu pro příští rok stále nenabízí,“ hodnotí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Rada schválila jako opatření zavedení stropu pro výrobny elektřiny z plynu na 180...

Kategorie: Legislativa

Teplo uspoříme také kvalitní izolací

Skokové nárůsty nákladů za energie lze ovlivnit jak cílenou snahou o snížení spotřeby, tak kvalitou izolace v plášti stavby, která může přinést okamžitou a citelnou úsporu energií. S tou by nově chtěl občanům pomáhat stát. Peníze z programu Nová zelená úsporám light budou moci využít na renovace, které povedou k menší...

Kategorie: Hospodaření

Podporujeme spravedlivé řešení krize

Skupina ekologických organizací v prohlášení vyjádřila podporu demonstraci Proti chudobě, kterou svolala Českomoravská konfederace odborových svazů na 8. října na Václavské náměstí. Organizace vítají některé požadavky odborů, jako snížení cen energií a dalších základních potřeb (např. bydlení), spravedlivé rozložení nákladů na řešení krize a zvýšení minimální mzdy. Demonstrace se hodlají...

Kategorie: Souvislosti

ČEZ zvyšuje energetickou účinnost výroby

Skupina ČEZ jde příkladem v úsporném chování i ve svých elektrárnách, kde chce v příštích letech dosáhnout významných úspor ve vnitřní spotřebě a získat další dodatečnou energii instalací bezemisních inovativních zdrojů. Díky tomu předpokládá úhrnné úspory a přidanou výrobu v řádu tisíců megawatthodin ročně. Dramatický obrat v evropské energetice po únoru 2022...

Kategorie: Hospodaření

Spolupráce v době mimořádného sucha

Nová Ústřední komise pro sucho založená Ministerstvem zemědělství (MZe) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) bude koordinovat práci krajů v obdobích mimořádného sucha. Zasednou v ní odborníci z několika rezortů. Materiál zajišťující zřízení komise a její status projednala vláda.  Úkolem nově založené Ústřední komise pro sucho bude spolupracovat v době...

Kategorie: Vodní zdroje

Povolovací řízení pro menší zdroje

Z deseti na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnostenské oprávnění. Vláda schválila novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která zjednodušuje povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje. „Domácnosti či firmy si tak...

Kategorie: Sluneční energie

Zpožděná notifikace komplikuje podporu

Na podzim 2021 schválená novela zákona o podporovaných zdrojích energie č.382/2021 Sb. přinesla celou řadu změn. U podpory elektřiny z KVET to je zejména nově garantovaná doba životnosti 15 let a možnost čerpat podporu na modernizované výrobny. Zpožděná notifikace však komplikuje podporu výroben uvedených do provozu v roce 2022. Současné...

Kategorie: Alternativní zdroje

Dřevní paliva vytápějí ekologicky

Dřevní biomasa je v taxonomii EU klasifikována jako zdroj ekologicky a klimaticky přijatelného tepla. Spalováním dřeva sice vzniká například oxid uhličitý, ale z hlediska dekarbonizace jde o zdroj uhlíkově neutrální. Praktický i ekonomický význam dřevní biomasy jako moderního zdroje tepla vzrostl i v souvislosti s nebývalým růstem ceny dalších paliv, zejména zemního plynu ...

Kategorie: Biomasa, Rozhovor