Archiv autora: Jiří Trnavský

Filtr

Vláda vyzvala ke zvýšení výroby bioplynu

Předseda vlády Petr Fiala ve svém nedávném mimořádném projevu zmínil i potřebu zvýšení produkce a širšího využití bioplynu. Apel zazněl hlavně v souvislosti s odstraněním závislosti na fosilních zdrojích z Ruska, ale bioenergetika se i tak po letech určité stagnace opět dostává do popředí zájmu politiků – a zcela právem. Bioplyn, biometan...

Kategorie: Bioplyn

Evropa oslabuje klimatickou legislativu

Podle stanoviska sdružení Klimatická koalice a Centrum pro dopravu a energetiku také evropští ministři a ministryně životního prostředí (po Evropském parlamentu) v podstatě rezignují na cíl omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C. Nejnovější jednání Rady pro životní prostředí v Lucemburku totiž nedokázalo posílit jednotlivé části klimatické legislativy Fit for...

Kategorie: Energetika21

Zahrnutí tepláren do sektorové daně?  

Na politické úrovni probíhá diskuse o možném zavedení speciální daně pro energetické firmy, tzv. sektorové daně. Podle Teplárenského sdružení ČR však teplárny procházejí velmi složitým obdobím, kdy se musí vyrovnávat s dopady aktuální energetické krize a současně připravovat dekarbonizační investice do nových zdrojů, proto by mělo být z nového zdanění vyjmuto. V opačném...

Kategorie: Alternativní zdroje

Cesta k reformě emisních povolenek

Evropský parlament na druhý pokus schválil svou pozici k reformě systému emisních povolenek, na níž se nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032. Poslanci se shodli také na parametrech dvou dalších úzce souvisejících norem, zavedení...

Kategorie: Energetika21

Solární panely jako střešní krytina

Mnohé majitele rodinných domů láká vlastní výroba solární elektřiny, ale mnohdy naopak odrazuje vzhled fotovoltaických panelů na střeše.  A když je dům památkově cenný, mají s tím problém zase památkáři. Řešením může být estetická i funkční střešní krytina, ve které jsou fotovoltaické články integrované. V nabídce je již několik let, ale stavebníky...

Kategorie: Sluneční energie

Proměna konvenční energetiky je příležitost

Získávat víc zeleného plynu z bioplynových stanic si klade za cíl stále více firem i celých států. Jen v Česku existují stovky bioplynových stanic a volné biomasy je zatím relativně dost. Podle odborníků by tímto způsobem bylo možné rychle pokrýt nejméně deset procent tuzemské spotřeby zemního plynu. Stranou však nezůstávají ani teplárny...

Kategorie: Biomasa

Základní údržba střešních instalací

Domácí fotovoltaický systém je obvykle považován v  podstatě za bezúdržbové zařízení s dlouhou životností. To je ale trochu zjednodušující pohled. Pokud uznáme, že k údržbě patří také prevence a maximalizace výnosu energie, pak najdeme poměrně dost položek, kterými bychom se v rámci základní údržby měli zabývat. Běžně informovaný provozovatel zvládne...

Kategorie: Sluneční energie

Problémem je vysoká spotřeba energie 

Vláda projednala podobu tzv. úsporného tarifu, který má domácnostem a firmám pomoct s vysokými cenami energie. Zároveň obdržela od ministerstva průmyslu a obchodu výroční zprávu o plnění cílů úspor energie v období 2014–2020, které vyplývají z evropské směrnice o energetické účinnosti. Podle poradenské společnosti Budovy21 návrhy vlády nejsou zatím v přístupu...

Kategorie: Hospodaření

Sociální rozměr klimatických politik

Podle informace ekologické organizace Hnutí DUHA poslaly největší bruselské environmentální a sociální organizace otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi před zahájením českého předsednictví v Radě EU. V něm premiérovi navrhují, aby naším hlavním bylo prosazování silných sociálních rozměrů všech klimatických politik. Mezi hlavní body a návrhy otevřeného dopisu (http://s.hnutiduha.cz/priority) patří...

Kategorie: Souvislosti

Naší krajině pomůže dohoda o spolupráci

Zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí podepsali dohodu o spolupráci Státního pozemkového úřadu a Ministerstva životního prostředí o výměně informací a koordinaci při plánování a realizaci opatření v přírodě. Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu, adaptovat krajinu na změnu klimatu a zajistit protierozní ochranu zemědělské půdy. Předmětem spolupráce je i...

Kategorie: Vodní zdroje