Archiv autora: Eva Vítková

Filtr

Dvě třetiny spotřeby energie domácností padnou na vytápění, vyplývá z šetření ČSÚ

Domácnosti se na celkové konečné spotřebě energií v Česku dlouhodobě podílejí řádově 30 procenty. Čtyři pětiny veškeré energie spotřebují na vytápění a ohřev vody, zbývající část tvoří spotřeba na osvětlení, vaření, chlazení a ostatní koncové užití. Vyplývá to z výsledků šetření Energo 2021 zaměřeného na zmapování struktury spotřeby paliv a energií...

Kategorie: Aktuálně, Distribuce, Efektivní, Energetika, Hospodaření, Moderní vytápění

Ozvěny a poselství letošní podzimní plynárenské konference

Současná energetická krize utlumuje zájem o plyn bez ohledu na skutečnost, že se bez tohoto paliva ani v budoucnu neobejdeme. V souvislosti se „zelenými“ evropskými cíli je zapotřebí více rozvíjet zejména potenciál obnovitelných plynů, jako je biometan nebo vodík. Pro přípravu na nadcházející topnou sezónu plynárenství udělalo maximum. To jsou...

Kategorie: Aktuálně, Bioplyn, Bioplynové stanice, Doprava, Energetická bezpečnost, Energetika, Konference

Pardubický kraj i nadále odmítá výstavbu spalovny na svém území

„I nadále se jednoznačně držíme našeho programového prohlášení, ve kterém jsme se zcela jasně zavázali, že nebudeme podporovat jakékoliv rozšíření kapacity spaloven nebezpečného odpadu na území našeho kraje. Toto zařízení by podle připravené dokumentace mělo umožňovat spalování pevných, kapalných a pastovitých nebezpečných odpadů. Naopak by nemělo spalovat komunální odpad,“ řekl hejtman...

Kategorie: Aktuálně, Energie odpadů, Hospodaření

O krok blíže ke komunitní energetice

Sněmovna právě v prvním čtení projednala novelu Energetického zákona, tzv. LEX obnovitelné zdroje I. Milionům domácností v bytových domech se tak postupně otevírá cesta k levnější domácí elektřině z fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů. Pomůže i veřejnému sektoru a malým a středním podnikatelům. [1] Ministr Síkela zároveň připravuje k předložení...

Kategorie: Aktuálně, Alternativní zdroje, Energetika, Energetika>Distribuce, Hospodaření, Nová energetika, Obnovitelné zdroje, Sluneční energie, Životní prostředí

MMR zajistí více moderních nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě

Třetím čtením prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Počet nízkoemisních vozidel, která budou jezdit po silnicích v ČR, by se tak měl průběžně zvyšovat. Zákon nyní míří do Senátu. „Naše ministerstvo aktivně prosazuje co nejrychlejší...

Kategorie: Aktuálně, Alternativní zdroje, Doprava

Solární elektrárny na vzestupu

 Solární elektrárny jsou nejrychleji rostoucím obnovitelným zdrojem v Evropské unii. Důvodem jsou vysoké náklady na elektřinu, které výrazně zkrátily návratnost investice do solárních panelů, i zájem o vlastní energetickou bezpečnost a zelené zdroje. Podle expertů by v Česku do roku 2030 mohly soláry dodávat stejný objem elektřiny jako jeden blok...

Kategorie: Aktuálně, Alternativní zdroje, Energetika>Energetické zdroje, Legislativa, Sluneční energie

K přechodu na zelenou energii má pomoci partnerství veřejného a soukromého sektoru

Evropská komise a přední představitelé průmyslu, kteří se zavázali k přechodu na zelenou energii, ve středu 28. září oznámili vznik Biomethane Industrial Partnership (BIP). Toto nové partnerství veřejného a soukromého sektoru bylo součástí plánu REPowerEU, jehož dílčím cílem je zvýšit roční produkci a využití biometanu do roku 2030 na 35...

Kategorie: Aktuálně, Alternativní zdroje, Bioplyn, Bioplyn a, Bioplynové stanice, Doprava, Energie biomasy, Energie odpadů, Obnovitelné zdroje

Slovensko má zákon ke komunitní energetice. Čeho by se Česko mělo vyvarovat?

 Na Slovensku je od 1. října 2022 účinná novela energetického zákona ke komunitní energetice. Zástupci Unie komunitní energetiky (UKEN) kvitují, že Slovensko právní úpravu pro energetická společenství již přijalo, ale zároveň upozorňují na její nedostatky. Slovenské novele schází především prakticky využitelná definice sdílení elektřiny. Naopak významnou výhodu představuje, že při...

Kategorie: Aktuálně, Alternativní zdroje, Energetika21, Hospodaření, Legislativa, Nová energetika

Vlády České republiky a Polska potvrdily EK společný záměr urychleně realizovat projekt Stork II

Česko a Polsko obnovilo spolupráci na přípravě projektu výstavby česko-polského plynárenského propojení, který by měl propojit obě země v přilehlých regionech Slezska. Nový plynovod umožní větší diverzifikaci dodávek zemního plynu a přispěje k energetické bezpečnosti zemí celé střední Evropy. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a polská ministryně pro ochranu klimatu a životní...

Kategorie: Aktuálně, Distribuce

EK schválila operační program Spravedlivá transformace, na uhelné kraje čeká 40 miliard korun

Díky Zelené dohodě pro Evropu poplyne v následujících letech do tří českých regionů úzce spjatých s těžbou uhlí finanční pomoc. Program schválila Evropská komise. Finanční prostředky zamíří do transformačních projektů v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. První výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) se spustí již v listopadu. „Za...

Kategorie: Aktuálně, Energetika, Energetika21, Energie21, Hospodaření>Hospodaření, Politika