Aplikace PocketWatt s jasným cílem

Projekt Digi-Label přináší aplikaci pro snadnější orientaci v energetických štítcích. Společnost SEVEn vytvořila řešení, které přináší větší přehlednost pro spotřebitele. Výsledkem je aplikace PocketWatt, cílená na prodejce elektrických spotřebičů, kteří by podle legislativy Evropské unie měli energetické štítkování používat.

Štítky však ukazují pouze nepřímé informace o spotřebě energie v kWh za rok nebo pod označením energetických tříd A až G. V posledních letech se zavedlo používání dalších tříd A+, A++ nebo A+++, a tak je označování poněkud nepřehledné. Aplikace PocketWatt koncovému zákazníkovi poskytuje informace o provozních nákladech elektrospotřebičů přímo v korunách, s možností výběru pracovních cyklů například u pračky nebo myčky, a motivuje je tak k výběru energeticky úspornějších modelů.

Cílem je spotřebitelům představit konkrétní náklady na spotřebu energie a popřípadě vody u daného spotřebiče a umožnit tak spotřebitelům lépe se zorientovat v tom, který model bude pro provoz v domácnosti skutečně nejvhodnější,“ uvedl Juraj Krivošík, zástupce SEVEn a projektu Digi-Label v ČR.

Co aplikace přináší?

Energetická spotřeba produktu je jedním z hlavních kritérií při výběru elektrických spotřebičů. Co nás ale v konečném důsledku zajímá ještě víc, je údaj o nákladech na provoz daného spotřebiče ve finančním vyjádření. Z energetických štítků, které mají výrobci povinnost u produktů uvádět, si můžete roční náklady dopočítat. Kdo ale ví, kolik přesně stojí 1 kWh energie? Aplikace PocketWatt je řešením, které zobrazuje provozní náklady na spotřebu elektřiny a vody v korunách a umožňuje pro vybrané elektrospotřebiče, jako jsou pračky a myčky, upravit počet pracovních cyklů podle zvyklosti v dané domácnosti.

PocketWatt se dá využít několika způsoby. Prodejcům elektrických spotřebičů umožňuje vytvářet QR kódy pro každý nabízený produkt, který může být vytištěn a umístěn vedle energetického štítku na spotřebičích. Zákazník si kód naskenuje a zobrazí se mu podrobnosti o provozních nákladech a celkové hodnocení energetické účinnosti vybraného produktu. Další možností je umístit nástroj na webové stránky obchodníka. Jakmile uživatel klikne na ikonku PocketWatt, zobrazí se údaje o produktu včetně možnosti nastavit si parametry, především jak často bude daný spotřebič používat.

Aplikace zobrazí spotřebu jak energie, tak jako provozní náklady produktu v korunách v následujících několika letech. V ČR daný nástroj aktuálně využívají internetové prodejny chladservis.cz a tivis.cz.

Přepočítávání na koncové náklady však není jediné, co aplikace umí. Spotřebitel dostane i další informace, například žebříček nejlepších produktů nebo zjednodušené vysvětlení specifikací produktů,jako je spotřeba vody nebo hlučnost. Díky integrovaným funkcím může zákazník produkty hodnotit a sdílet na sociálních sítích.

V souvislosti s vývojem evropské legislativy o energetickém štítkování, kde se připravuje společná databáze modelů výrobků dostupných na našem trhu, plánujeme propojit databázi s naší aplikací PocketWatt, aby zákazník mohl srovnat provozní náklady všech modelů na trhu,“ upřesnil Juraj Krivošík další plány projektu.

Spotřebitelský výzkum

Dřívější průzkum mezi spotřebiteli ukázal, že energetické štítky sice zná 80 % lidí, ale ne vždy je jejich sdělení pro spotřebitele přehledné. Pro někoho je uváděná hodnota v kWh abstraktním pojmem, a ani energetické třídy A-G, včetně třídy A s několika plusy, neposkytují informace o jejich významu rozdílech mezi nimi. Prodejci „bílého zboží“ mohou aplikaci nabídnout svým zákazníkům a jít přehlednějším informacím naproti.

Testování aplikace proběhlo v několika zemích Evropské unie, například ve Velké Británii, Německu nebo Španělsku. Pilotní testování ukázalo, že spotřebitelé na tento nástroj reagují pozitivně a prodej produktů s vyšší třídou energetické náročnosti vzrostl (výrobky s nejnižší spotřebou). Pozitivní výsledky vedly k uzavření partnerství mezi PocketWatt a jednou z největší španělských asociací spotřebitelů CECU a partnerem projektu ESCAN, která bude spolupracovat při informování spotřebitelů o efektivnějších produktech.

Tlak na nižší spotřebu

PocketWatt je bezplatný nástroj, který přinese zákazníkům kvalitní a přehledné informace, umožní výběr úspornějších spotřebičů s nižší energetickou náročností a srovnání s ostatními produkty v prodejně nebo na webových stránkách. Údaje využívané k výpočtu průměrných spotřeb produktů pocházejí z energetického štítku daného spotřebiče a tvůrci aplikace zdůrazňují, že do projektu nezasahují žádné komerční zájmy.

Upřednostňováním energeticky účinných produktů hrají prodejci a spotřebitelé zásadní roli v naplňování jednoho ze zásadních cílů Evropské unie, kterým je snižování spotřeby energie. Výrobci dostávají jasný signál, že produkty s vysokou spotřebou energie nemají šanci. Digi-Label je nezávislým projektem, spolufinancovaným z programu Horizont 2020 Evropské unie, na němž se podílelo dalších jedenáct partnerských organizací. Podrobnější informace najdete na stránkách www.pocketwatt.eu.*

(jak)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *